Ulovlig salg kan medføre bøter

Politiet er ikke overrasket over at nesten halvparten av utsalgsstedene som var med i testen, ikke sjekket alderen til guttene før de solgte dem røyk.