Ingrid Søndenaa

Hun har flere ganger vært byggherre for nytt hus til seg selv ogsin familie. Nå drøfter hun sammen med arkitekten tegninger tilenda en ny bolig.