Mistanke om råkjøring

En 20-åring kjørte utfor og veltet på Rv 467 nord for Fjellså mandag kveld.