Ja, vi gifter oss, igjen og igjen

Etter en periode med svingende vigselstall i midten av 1980-årenenådde antall vielser toppen i 1999 med 23.500 ekteskap.