Vil kontakte Stortinget

Torgrim Titlestad vil ta POTs overvåking av ham opp med Stortingetssåkalte EOS-utvalg.