Båt på grunn utenfor Randaberg

Båten Strilvard fikk slagside etter andre forsøk på å trekkefartøyet av grunnen.