På jakt etter ulovlige bygg

Alle ulovlige bygg, gjerder og naust i strandsonen i Sandnes kartlegges av kommunens eget strandpoliti. Det er nok å ta av.