Høye Badedam-bølger

Bystyredebatten om utbyggingen av Badedammen varte i nesten tretimer. To politikere forklarte seg om habilitet, og Helge SolumLarsen (v) måtte dempe språkbruken to ganger.