Kvitsøy-gebyr irriterer

Etter åpningen av trafikksentralen på Kvitsøy, blir skipsfarten til og fra Rogaland ilagt et sikkerhetsgebyr. Dette irriterer skipsfarten.