Alternativ til vold-senter i Stavanger?

Eksperter som arbeider med vold i familier, ønsker politikere som forplikter seg.