Husdyrmøkk til besvær

Avrenning fra husdyrmøkk etter regnvær, er den overveiende sannsynlige årsaken til de fleste av sommerens overskridelser av grenseverdiene for tarmbakterier ved badesteder i Hå, mener kommunelege Inger Skretting Opstad.