Syke rogalendinger må vente lenger enn nødvendig

Rogalendinger som er sykemeldt for lidelser som enkelt lar seg behandle, må vente lenger enn nødvendig på behandling.