Fanger slipper fengsling

Overfylte fengsler skaper problemer for politi og fengselsvesen.