Folk: Ingrid Høien

Før ho fekk summa seg, var ho aksjonsleiar. Mange hadde sagt det i løpet av sommaren: «Nokon må gjera noko». Plutseleg var Ingrid Høien i gang, skreiv brev til lokalavisa, opna konto, begynte å organisera det som ho vonar skal sikra Veslemøy-teppa felles framtid.