Reagerer mot Aftenbladet

Aftenblad-utbyggingen kan ende i Miljøverndepartementet. Fylkesdirektør Terje Fatland har så sterke innvendinger mot planene at han fremmer en innsigelse.