Vil stenge nota på Sele

Dette er synet som mange sportsfiskere ikke liker: Yrkesfisker Svein Voll med trille-båra full av laks fra kilenota på Sele.