Søppellauget vil bidra til renere by

Næringsdrivende i Stavanger og kommunen vil i år gjøre en ekstrafellesinnsats for et renere sentrum.