Varden på Dalsnuten rasert

Den flotte varden på toppen av Dalsnuten, opp av Gandsfjorden, er rasert og ødelagt.