Likhetstrekk mellom flere ran

Denne høsten har det vært en rekke ran mot butikker og privat— personer. Flere er fremdeles uoppklarte.