Få benytter seg av fritt sykehusvalg

Bare 86 pasienter fra ventelisten ved ortopeden på SiR har fått behandling ved andre sykehus. Neste år vil regjeringen bruke 10 millioner kroner på å gjøre ordningen med Fritt sykehusvalg bedre kjent.