Friluftsrådet får politimyndighet

Når Ryfylke Friluftsråd nå er på sjøen rundt omkring i Ryfylke, er de også i tjeneste for politiet og Naturoppsynet.