Velsignet laksen, refset Sellafield

«Mennesket lever ikke av brød og fisk alene», hilste biskop Olav Skjevesland.