Bedre bybusser for passasjerer med handikap

Et nytt EU-direktiv slår fast at alle nye bybusser skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Gjennom EØS-avtalen blir direktivet gjort gjeldende også i Norge.