Fem av seks voldtektsdømte er innvandrere

Fra starten av 2001 og fram til i dag er seks menn dømt forvoldtekt i Stavanger Tingrett. Fem av dem har innvandrerbakgrunn.