SMS lokker til befalsutdanning

Flere norske ungdommer vil ta utdanning i Forsvaret. Økningen er på knapt 15 prosent siden i fjor. Grunnen til at flere ønsker å gå i kongens klær er SMS, mail og Afghanistan. Den negative trenden har snudd. Hele 3500 søknader har kommet til de forskjellige befalsskolene i år.