396 nye omsorgsplasser for eldre

10 kommuner i Rogaland får investeringsmidler til nærmere 400 nyeomsorgsplasser for eldre. Det kan hjelpe en del på dekritikkverdige forholdene enkelte kommuner har hatt å tilby sineeldre.