Spleiselag utbedrer vei

Til våren skal det være mulig for to biler å kjøre forbi hverandreuten å bruke fortauet i Timeveien. Deler av veien mellom Bryne ogÅlgård er klar for ansiktsløftning.