- Veskenapperen er også et offer

Da domprost Berit Andersen tidligere denne uken ble utsatt for veskenapping, ropte hun på hjelp. Ingen kom.