Fritt skulevalg i Hå

Krinsgrensene skal bestå, men foreldre skal likevel få velja skule til barna sine.