- Astec-verkstedet skal bestå på Sola

Samtlige 384 arbeidsplasser ved Astec Helicopter Services på Solaer ikke truet av overføringen av tungt vedlikehold til Aberdeen.