94 prosent opplever tidspress i hjemmetjenesten

Arbeidstilsynet pålegger 24 av 28 kommuner i vårt distrikt å bedre forholdene for ansatte i hjemmetjenesten.