Binge-feber i Strand

Lekeplasser er ut. I Strand skal alle nye boligfelt i stedet ha en ballbinge per 30 hus.