Lysebotn er snart utsolgt

Sju av ni tomme hus i Lysebotn er solgt. Samtlige kjøpere hartilknytning til bygda.