Flere reiser med bussen

Det nye sonefrie Fleksikortet på bussene på Nord-Jæren, ser ut til å være meget positivt tatt mot av kundene.