Flesjå-dom rettskraftig

Heller ikke Rasmus Flesjå anker trafikkskade-dommen fra Jæren tingrett.