SBBL uenig i faktabeskrivelsen

Advokat Toralf Haver representerer Stavanger boligbyggelag (SBBL) i tvisten mot sameiet Løkkeveien 51. Haver er gjort kjent med motpartens argumenter, og har valgt å gi følgende skriftlig kommentar til Aftenbladet: