Dødsulykke på Flekkefjord Slipp

En dansk leiearbeider omkom i en arbeidsulykke på Flekkefjord Slipp& Maskinfabrikk i 13-tiden tirsdag. Kolleger kom raskt til oggikk i gang med gjenopplivningsforsøk.