Klemetsen-dom blir anket

Per Leschbrandt, naboen til John Klemetsen i Hordaveien på Hinna i Stavanger, vil bringe veirett-dommen fra Stavanger tingrett inn for Gulating lagmannsrett.