Ingen boligøkning på Lye

200 nye boliger på Kvernaland er vel og bra, men teknisk sjef fikk kjeft for ikke å ha lagt inn flere boliger på Lye.