- Haarr-saken skulle aldri havnet i retten

— Når fagbevegelsen er arbeidsgiver, må ikke det ansvaret gå påbekostning av forholdet til medlemmene, sier Halvor Evertsen, lederav Stavanger-avdelingen i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.