- Dette skulle vært på Jæren!

— Grunneiere nærmest tigger om å få hus og løer inn i kulturminneplanen, sier museums- bestyrer Per Christoffer Salvesen.