Må svare via nettet

Samtlige av dem som har fått tilbud om kurs— eller skoleplass til høsten må svare på internett inne 17. juli om de tar imot tilbudet eller ei.