Bøndene skal på «nei-skole»

Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag går nå sammen for å styrke nei-siden foran en ny EU-debatt.