Lensmann på flyttefot

Etter ti år på stasjonen flytter Gjesdal lensmannskontor til Opstad.