Søstre i sommersol

De er så forskjellige som to søstre kan være. Men tre ting er like hos Siri og Anne Kalvig: Stemmen, faktene og viljen til å vinne fluktstolkonkurransen.