Sjelden razzia

— Husransakelse i et slikt omfang er meget sjelden i Norge. Det minner mest om det man i USA kaller razzia, sier professor i jus ved Universitetet i Bergen, Henry Mæland.