Lettelse på Jåttå

På det Felles Operative Hovedkvarteret på Jåttå i Stavanger ble nyheten om nytt NATO-hovedkvarter mottatt med lettelse.