Byfester på Ruten og i Vågen

Sommeren innledes og avsluttes sterkt i Sandnes. I tiden mellom, altså i juli, er det sommerstille på festivalfronten.