Forsinket av sars

Den nye trappen mellom Rådhuset og svømmehallen blir ikke ferdig før i september.