Ryfylkepiren i dårlig forfatning

Småbåthavn i Børevigå og Ryfylkepirens skjebne skal besegles når reguleringsplanen for deler av havnen behandles politisk 12. juni.